تصفح
دخول
تسجيل
نسيتها؟

أي الصادات الحيوية يجب تجنبها أثناء الحمل؟ Antibiotics to avoid in pregnancy


أي الصادات الحيوية يجب تجنبها أثناء الحمل؟ Antibiotics to avoid in pregnancy

المعلومة

SAFE Moms Take Really Good Care
Sulfonamides-kernicterus
Aminoglycosides-ototoxicity
Fluoroquinolones-cartilage damage
Erythromycine-acute cholestatic hepatitis in mom
Metronidazole-mutagenesis
Tetracycline-discolored teeth and inhibition of bone growth
Ribavirin-teratogenic
Griseoflavin-teratogenic
Chloramphenicol-gray baby
Clarithromycin-embryotoxic

المرجع

First Aid 2006

Hot sauce's picture
by
طبيب مقيم


nice one

thank you man

dado's picture
dado
بعد التخرج


يا حرام أديش تعذبنا بالثالثة بحفظ هيدي الفقرة ويا ريت انحفظت بتذكر جاوبت على السؤال بالصدفة.

هيك ما عاد تنّسا أبداً.. شكراً جزيلاً!

KMG's picture
KMG
طبيب مقيم


very very very important tip.

thanks.

dr.tabban's picture
dr.tabban


خيال .

DAM's picture
DAM


I would use chloramphenicol If I have to
it is Class C-still can be used

Dr_Ayyad
بعد التخرج


thanks alot

warrior's picture
warrior
السنة السادسة


thanx manEye-wink

moonberg's picture
moonberg
بعد التخرج


Regarding Metronidazole(flagyl) we use it for pregnant ladies to treat BV or trichomonase , it is category B but it was found to be carcinogenic on animals(rats) and you always way advantages and disadvantages, and the common practice here is to treat pregnant women as the risk from the infection is higher than the risk from the short term flagyl.a

yasmeen elsham's picture
yasmeen elsham
بعد التخرج


As far as I know Erythromycine is not contraindicated in Pregncncy and it is class B

burhan

Quote:
Erythromycine-acute cholestatic hepatitis in mom

بس يلي بعرفوا انه الاريترومايسين امن خلال الحمل confused !!!!

qusei


روعة دكتور حسان....
يسلم هالإيدين....
سهلت علينا حفظهن Laughing out loud :lol: Laughing out loud

Vince Carter


you guys are correct, Erythromycin is safe during pregnancy, it is not teratogenic for the fetus and you can use it during pregnancy.a
some study trials showed that adminestering erythromycin in women with preterm labor or premature ROM will improve the outcome.a
other trials studied the possibilty of erythromycin to cause pyloric stenosis in newborns if thier mothers were treated with erythromycin during pregnancy but the results showed that it is not. They came up with this idea as they noticed that treating a newborn during the first two weeks of age with erythromycin for possible exposure to pertusis increased thier risk of having pyloric stenosis, so they wanted to check if exposing them to erythromycin during fetus period will have the same effect but it found to be NOT.a

yasmeen elsham's picture
yasmeen elsham
بعد التخرج

Quote:
Regarding Metronidazole(flagyl) we use it for pregnant ladies to treat BV or trichomonase , it is category B but it was found to be carcinogenic on animals(rats) and you always way advantages and disadvantages, and the common practice here is to treat pregnant women as the risk from the infection is higher than the risk from the short term flagyl.a

to my knowldge, we should avoid using metronidazol during pregnancy (especially in the first trimester), we use instead Clotrimazole(to treat Trichomonas Vaginitis), it is less effeciacy, but safe.

DAM's picture
DAM

Quote:
Erythromycin is safe during pregnancy, it is not teratogenic for the fetus and you can use it during pregnancy

yasmeen elsham thanx

qusei


But I think that Azithromycin is safer than Erythromycin

Hot sauce's picture
Hot sauce
طبيب مقيم


SURE ERYTHRPMYCIN IS SAFE AND ALSO AZITHROMYCIN DURING PREGNANCY.ALSO METRONIDAZOLE CAN BE USED ESPECIALLY AFTER 1ST TRIMESTER

naga
بعد التخرج
ابق على تواصل مع حكيم!
Google+