تصفح
دخول
تسجيل
نسيتها؟

اختصارات طبية مفيدة - Medical Abbreviations


اختصارات طبية مفيدة - Medical Abbreviations

يمكنكم تحميل قائمة بأهم الاختصارات الطبية من مكتبة الملفات بحكيم:

- تم تعديل الرابط
https://www.hakeem-sy.com/main/node/6034

{إن ربي رحيم ودود}

by
معيد


جُزيتم خيراً.. وسدد الله خطاكم.. يامن تعملون وليس لديكم قصد سوى رضاء الله وفائدة أبناء أمتكم دون مقابل..

أسأل الله أن يثبّتكم على ما أنتم عليه ويزيدكم من فضله

DMBKH


شكرا جزيلا لك Laughing out loud Laughing out loud

KHM's picture
KHM
بعد التخرج


جزاكم الله عنا كل خير . Laughing out loud

A.M


جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد

A.M.KH


شكرا فيري ماتش

NorteX


مع الشكر الجزيل للزميل

على فكرة ،،هذه الاختصارات مهمة جدا لأنها كثيرة الاستعمال عمليا بتقديم الحالات المرضية وفي ملفات المرضى لأنهم بالخارج يفترضون مسبقا بعلمك بهم ويخاطبونك بكميات هائلة من الاختصارات لذلك أنصح المهتمين بمحاولة حفظ أكبر قدر ممكن.

والسلام

shift the future


thanks alot

zaaroura


well, I don't know if another thanks will add any thing but really THANK YOU

Dania's picture
Dania
السنة الرابعة


الله يجزيك عنا كل خير ..

dr_bashar_x2's picture
dr_bashar_x2


الوصلة لا تعمل........................

dr.tabban's picture
dr.tabban


أعتقد أنها لا تعمل مؤقتاً ... نتيجة الإصلاحات التقنية ...
إليك محتوى الملف ... ريثما تعمل الوصلة مجدداً :


GLOSSARY OF TERMS AND COMMON ABBREVIATIONS

TERMS USED IN THIS MANUAL

ACGME
Accreditation Council for Graduate Medical Education

CSA
Clinical Skills Assessment

ECFMG
Educational Commission for Foreign Medical Graduates

FSMB
Federation of State Medical Boards

GME
Graduate Medical Education

LCME
Liaison Committee on Medical Education

NRMP
National Resident Matching Program

SP
Standardized Patient

Step 2 CS
Step 2 Clinical Skills

TOEFL
Test of English as a Foreign Language

TSE
Test of Spoken English

USMLE
United States Medical Licensing Examination

TERMS USED IN CSA

(the following lists will be available on-site for reference during CSA administrations)

UNITS OF MEASURE

kg
Kilogram

g
Gram

mg
Milligram

lbs
Pounds

oz
Ounces

m
Meter

cm
Centimeter

min
Minute

hr
Hour

C
Centigrade

F
Fahrenheit

VITAL SIGNS

BP
Blood pressure

P
Pulse

R
Respirations

T
Temperature

COMMON ABBREVIATIONS FOR THE PATIENT NOTE

(this is not intended to be a complete list of acceptable abbreviations, but rather is representative of the types of common abbreviations that may be used on the patient note)

yo
Year-old

m or G
Male

f or E
Female

b
Black

w
White

L
Left

R
Right

hx
History

h/o
History of

c/o
Complaining of

NL
Normal limits

WNL
Within normal limits

ئ
Without or no

+
Positive

-
Negative

Abd
Abdomen

AIDS
Acquired Immune Deficiency Syndrome

AP
Anteroposterior

BUN
Blood urea nitrogen

CABG
Coronary artery bypass grafting

CBC
Complete blood count

CCU
Cardiac care unit

cig
Cigarettes

CHF
Congestive heart failure

COPD
Chronic obstructive pulmonary disease

CPR
Cardiopulmonary resuscitation

CT
Computerized tomography

CVA or TIA
Cerebrovascular accident OR Transient ischemic attack

CVP
Central venous pressure

CXR
Chest x-ray

DM
Diabetes mellitus

DTR
Deep tendon reflexes

ECG
Electrocardiogram

ED
Emergency department

EMT
Emergency medical technician

ENT
Ears, nose, and throat

EOM
Extraocular muscles

ETOH
Alcohol

Ext
Extremities

FH
Family history

GI
Gastrointestinal

GU
Genitourinary

HEENT
Head, eyes, ears, nose, and throat

HIV
Human immunodeficiency virus

HTN
Hypertension

IM
Intramuscularly

IV
Intravenously

JVD
Jugular venous distention

KUB
Kidney, ureter, and bladder

LMP
Last menstrual period

LP
Lumbar puncture

MI
Myocardial infarction

MRI
Magnetic resonance imaging

MVA
Motor vehicle accident

Neuro
Neurologic

NIDDM
Non insulin-dependent diabetes mellitus

NKA
No known allergies

NKDA
No known drug allergy

NSR
Normal sinus rhythm

PA
Posteroanterior

PERLA
Pupils equal, react to light and accommodation

po
Orally

PT
Prothrombin time

PTT
Partial prothrombin time

RBC
Red blood cells

SH
Social history

U/A
Urinalysis

URI
Upper respiratory tract infection

WBC
White blood cells

OTHER ABBREVIATIONS USED IN THE US

AA - Alcoholics Anonymous; African American
A-a - Alveolat Arterial gradient
AAA - Abdominal Aortic Aneurysm
AB - Antibody; also Abortion
ABD - Abdomen
ABG - Arterial Blood Gas
ABI - Ankle Brachial Index
ABPA - Allergic Broncho Pulmonary Aspergillosis
ABX - Antibiotics
AC - Anterior Chamber; also Acromio-Clavicular and Before Meals
ACE-I - Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
ACL - Anterior Cruciate Ligament
ACLS - Advanced Cardiac Life Support
ACS - Acute Coronary Syndrome
AD LIB - As Desired
ADA - American Diabetes Association
ADD - Attention Deficit Disorder
ADE - Adverse Drug Effect
ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ADL - Activities of Daily Living
ADR - Adverse Drug Reaction
ADTP - Alcohol and Drug Treatment Program
AED - Automatic External Defibrillator; Anti-Epileptic Drug
AF - Atrial Fibrillation; Afebrile
AFB - Acid Fast Bacterium
AFP - Alpha Fetoprotein
AGN - Antigen
AI - Aortic Insufficiency
AIDS - Acquired Immuno-Deficiency Syndrome
AIN - Acute Interstitial Nephritis
AK - Actinic Keratosis
AKA - Above Knee Amputation
ALL - Allergies; also Acute Lymphocytic Leukemia
ALS - Amyotrophic Lateral Sclerosis; also Advanced Life Support
AMA - Against Medical Advice; American Medical Association
AMD - Aging Macular Degeneration
AMI - Acute Myocardial Infarction; Anterior Myocardial Infarction
A-MIBI - Adenosine MIBI
AML - Acute Myelogenous Leukemia
AMS - Altered Mental Status; Acute Mountain Sickness
ANC - Absolute Neutrophil Count
AND - Axillary Node Dissection
ANGIO - Angiography
A&O - Alert And Oriented
AP - Anterior-Posterior
A/P - Assessment and Plan
APC - Atrial Premature Contraction
APD - Afferent Pupillary Defect
APPY - Appendectomy
APS - Adult Protective Services
ARB - Angiotensin Receptor Blocker
ARDS - Adult Respiratory Distress Syndrome
ARF - Acute Renal Failure
AS - Aortic Stenosis; also Anklyosing Spondylitis
ASA - Aspirin
ASD - Atrial Septal Defect
ASU - Ambulatory Surgery Unit
ATN - Acute Tubular Necrosis
A/V Nicking - Arteriolar/Venous Nicking
A/V Ratio - Arteriolar/Venous Ratio
AVF- Arterio-Venous Fistula
AVM - Arterial Venous Malformation
AVN - Avascular Necrosis; Atrio-Ventricular
AVNRT - Atrio-Ventricular Nodal Reentrant Tachycardia
AVR - Aortic Valve Replacment
AVSS - Afebrile, Vital Signs Stable

B - Bilateral
B&C - Board and Care
BAE - Barium Enema
BBB - Bundle Branch Block
BCC - Basal Cell Carcinoma
BCG - Bacille Calmette-Guerin
BDR - Background Diabetic Retinopathy
BE - Bacterial Endocarditis; also Barium Enema
BET - Benign Essential Tremor
BIB - Brought In By
BID - Twice a Day
BIPAP - Bi-Level Positive Airway Pressure
BIVAD - Bi-Ventricular Assist Device
BKA - Below Knee Amputation
BL CX - Blood Culture
BM - Bone Marrow; also Bowel Movement
BMI - Body Mass Index
BMT - Bone Marrow Transplant
BP - Blood Pressure
BPD - Borderline Personality Disorder; also Bi-Polar Disorder and Broncho-Pulmonary Dysplasia
BPV - Benign Positional Vertigo
BR - Bed Rest
BRAO - Branch Retinal Artery Occlusion
BRB - Bright Red Blood
BRBPR - Bright Red Blood Per Rectum
BRP - Bathroom Priveleges
BRVO - Branch Retinal Vein Occlusion
BS - Bowel Sounds; also Breath Sounds and Blood Sugar
BSA - Body Surface Area
BUN - Blood Urea Nitrogen
BX - Biopsy

C - With
CABG - Coronary Artery By-Pass Graft
CAD - Coronary Artery Disease
CAP - Prostate Cancer; Community Acquired Pneumonia
CARDS - Cardiology
CAT - Cataract
CATH - Catheterization
CB - Cerebellar
C/B - Complicated By
CBC - Complete Blood Count
CBD - Common Bile Duct; Closed Bag Drainage
CBI - Continuous Bladder Irrigation
CC - Chief Complaint
CCB - Calcium Channel Blocker
CCC - Central Corneal Clouding
CCK - Cholycystectomy
CCE - Clubbing, Cyanosis, Edema
C/D - Cup to Disk ratio
CDI - Clean Dry Intact
C DIF - Clostridium Difficile
CEA - Carcinoembryonic Antigen
Chemo - Chemotherapy
CHI - Closed Head Injury
CHF - Congestive Heart Failure
Choly - Cholycystectomy
CI - Cardiac Index
CIC - Clean Intermitent Catheterization
CIDP - Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy
CK - Creatine Kinase
CL - Chloride
CLL - Chronic Lymphocytic Leukemia
CM - Cardiomegaly
CML - Chronic Myelogenous Leukemia
CMP - Cardiomyopathy
CMR - Chief Medical Resident
CMT - Cervical Motion Tenderness; Charcot Marie Tooth
CMV - Cyto-Megalo Virus
CN - Cranial Nerves
CNIS - Carotid Non-Invasive Study
CNS - Central Nervous System
CO - Cardiac Output
C/O - Complains Of
COPD - Chronic Obtructive Pulmonary Disease
COX 2 - Cyclooxygenase 2
CPAP - Continuous Positive Airway Pressure
CPP - Cerebral Perfusion Pressurs
CPPD - Calcium Pyrophosphate Disease
CPR - Cardiopulmonary Recusitation
CPS - Child Protective Services
CPU - Chest Pain Unit
CRAO - Central Retinal Artery Occlucsion
CRFs - Cardiac Risk Factors
CRI - Chronic Renal Insufficiency
CRP - C Reactive Protein
CRVO - Central Retinal Vein Occlusion
CSF - Cerebral Spinal Fluid
CT - Cat Scan; also Chest Tube and Cardio-Thoracic
CTA - Clear To Auscultation
CVA - Cerebral Vascular Accident
CVL - Central Venous Line
CVP - Central Venous Pressure
C/W - Consistent With; Compared With
CX - Culture
CXR - Chest X-Ray
C/W - Consistent With

D - Diarrhea; also Disk
D5W - Dextrose 5% in Water
DB- Direct Bilirubin
DBP - Diastolic Blood Pressure
DC - Discharge; Discontinue; Doctor of Chiropractics
D&C - Dilatation and Curretage
DCIS - Ductal Carcinoma In Situ
DDX - Differential Diagnosis
DF - Dorsiflexion
DFA - Direct Flourescent Antibody
DFE - Dilated Fundus Examination
DI - Diabetes Insipidus; Detrusor Instability
DIC - Disseminated Intravascular Coagulopathy
DIF - Differential
DIP - Distal Inter-Phalangeal
DJD - Degenerative Joint Disease
DKA - Diabetic Ketoacidosis
DM - Diabetes Mellitus
DNI - Do Not Intubate
DNR - Do Not Recusitate
DO - Doctor of Osteopahty
D/O - Disorder
DOT - Directly Observed Therapy
DOU - Direct Observation Unit
DP - Dorsalis Pedis
DPL - Diagnostic Peritoneal Lavage
DPOA - Durable Power Of Attorney
DR - Diabetic Retinopathy
DRE - Digital Rectal Exam
D/T - Due To
DTs - Delirium Tremens
DTR - Deep Tendon Reflex
DVT - Deep Venous Thrombosis
DX - Diagnosis
DU - Duodenal Ulcer

EBL - Estimated Blood Loss
EBM - Evidence Based Medicine
EBRT - External Beam Radiation Therapy
EBV - Epstein Barr Virus
ECG - Electrocardiogram (also known as EKG)
ECHO - Echocardiography
ECMO - Extra-Corporeal Membrane Oxygenation
ECT - Electro-Convulsive Therapy
ED - Errectile Dysfunction
EEG - Electroencephalogram
EF - Ejection Fraction (in reference to ventricular function)
EGD - Esophago-Gastro Duodenoscopy
EIC - Epidermal Inclusion Cyst
EJ - External Jugular
EKG - Electrocardiogram (also known as ECG)
EM - Electron Microscopy
EMG - Electromyelogram
EMS - Emergency Medical System
EMT - Emergency Medical Technician
E/O - Evidence Of
EOMI - Extra Occular Muscles Intact
Eos - Eosinophils
EPO - Erythropoeitin
EPS - Electro-Physiologic Study (Cardiac)
ER - Emergency Room
ERCP - Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreotography
ESI - Epidural Steroid Injection
ESLD - End Stage Liver Disease
ESR - Erythrocyte Sedimentation Rate
ESRD - End Stage Renal Disease
ESWL - Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
ETOH - Alcohol
ETT - Exercise Tolerance Test; also Endotracheal Tube
EWCL - Extended Wear Contact Lens
EX LAP - Exploratory Laparotomy
EX FIX - External Fixation
EXT - Extremities

FB - Foreign Body
F/B - Followed By
FBS - Fasting Blood Sugar
FE - Iron
FEM - Femoral
FENA - Fractional Excretion of Sodium
FEV1 - FOrced Expiratory Volume 1 Second
FFP - Fresh Frozen Plasma
Flex Sig - Flexible Sigmoidoscopy
FLU - Influenza
FMG - Foreign Medical Graduate
F&N - Febrile and Neutropenic
FNA - Fine Needle Aspiration
FOOSH - Fall On Outstretched Hand
FOS- Full of Stool(Shit!!); Force Of Stream
FP - Family Practitioner
FRC - Functional Residual Capacity
FSG - Finger Stick Glucose
FSH - Follicle Stimulating Hormone
FTT - Failure To Thrive
F/U - Follow-Up
FUO - Fever of Unknown Origin
FX - Fracture

G - Guiac (followed by + or -)
GA - General Anesthesia
GAD - Generalized Anxiety Disorder
GAS - Group A Strep; Guaiac All Stools
GB - Gall Bladder; also Guillain Barre
GBM - Glioblastoma Multiforme
GBS- Group B Strep or Guillian Barre Syndrome
GC - Gonorrhea
GCS - Glascow Coma Scale
GCSF - Granulocyte Colony Stimulating Factor
GERD - Gastroesophageal Reflux
GERI- Geriatrics
GI - Gastrointestinal
GIB - Gastrointestinal Bleeding
GLC - Glaucoma
GMR - Gallups, Murmurs, Rubs
GN - Glomerulonephritis
GNR - Gram Negative Rod
GOO - Gastric Outlet Obstruction
GP - General Practitioner
G#P# - Gravida # Para #
GP 2b/3a - Glycoprotein 2b/3a Inhibitor
GPC - Gram Positive Coccus
GS - Gram Stain
GSW - Gun Shot Wound
GTT - Glucose Tolerance Test
G-Tube - Gastric Feeding Tube
GU - Genito-Urinary; also Gastric Ulcer
GVHD - Graft Versus Host Disease

H FLU - Haemophilus Influenza
HA - Headache
HAART - Highly Active Anti-Retroviral Therapy
HACE - High Altitude Cerebral Edema
HAPE - High Altitude Pulmonary Edema
H2 - Histamine 2
HCC - Hepatocellular Carcinoma
HCG - Human Chorionic Gonadotropin
HCL - Hard Contact Lens
HCM - Health Care Maintenance
HCT - Hematocrit
HCV - Hepatitis C Virus
HD - Hemodialysis
HDL - High Density Lipoprotein
HEENT - Head, Ears, Eyes, Nose, Throat
HELLP - Hemolysis Elevated Liver tests Low Platelets
HEME/ONC - Hematology/Oncology
HGB - Hemoglobin
HH - Hiatal Hernia
H&H - Hemoglobin and Hematocrit
HI - Homicidal Ideation
HIB - Haemophilus Influenza B vaccine
HIT - Heparin Induced Thrombocytopenia
HIV - Human Immunodeficiency Virus
HL - Heparin Lock
HOB - Head Of Bed
HOCM - Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy
HOH - Hard Of Hearing
HONK - Hyperosmolar Non-Ketotic State
HPI - History of Present Illness
HPV - Human Papilloma Virus
HR - Heart Rate
HRT - Hormone Replacement Therapy
HS - At Bedtime
HSM - Holo-Systolic Murmur; also Hepato-Splenomegaly
HSP - Henoch Shonlein Purpura
HSV - Herpes Simplex Virus
HTN - Hypertension
HU - Holding Unit
HUS - Hemolytic Uremic Syndrome
HX - History

I+ - With Ionic Contrast (in reference to a CAT Scan)
I- - Without Ionic Contrast (in reference to a CAT Scan)
IA - Intra-Articular
IABP - Intra-Aortic Baloon Pump
IBD - Inflammatory Bowel Disease
IBS - Irritable Bowel Syndrome
IBW - Ideal Body Weight
ICD - Implantable Cardiac Defibrillator
ICH - Intra-Cranial Hemorrhage
ICP - Intra-Cranial Pressure
ID - Infectious Diseases
I&D - Incise and Drain
IDDM - Insulin Dependent Diabetes Mellitus
IFN - Interferon
IH - Inguinal Hernia (usually preceded by L or R)
IJ - Internal Jugular
IL- Interleukin; Indirect Layngoscopy
ILD - Interstitial Lung Disease
IM - Intramuscular also Intramedullary
IMI - Inferior Myocardial Infarction
IMP - Impression
INR - International Normalized Ratio
I&O - Ins and Outs
IOL - Intra-Occular Lens
IOP - Intra-Occular Pressure
IP - Inter-Phalangeal
IPF - Idiopathic Pulmonary Fibrosis
IR - Interventional Radiology; Internal Rotation
IRB - Indications Risks Benefits; Institutional Review Board
IT - Intrathecal; Information Technology
ITP - Idiopathic Thrombocytopenia
IUD - Intrauterine Device
IUP - Intrauterine Pregnancy
IV - Intravenous
IVC - Inferior Vena Cava
IVDU - Intravenous Drug Use
IVF - Intravenous Fluids; also In Vitro Fertilization
IVP - Intravenous Pyelogram

JP - Jackson Pratt
J-Tube - Jejunal Feeding Tube
JVD - Jugular Venous Distention
JVP - Jugular Venous Pressure

K - Potassium
KCAL - Kilocalories
KUB - Kidneys Ureters and Bladder
KVO - Keep Vein Open

L - Left
LA - Left Atrium
LAC - Laceration
LAD - Left Anterior Descending (coronary artery); Left Axis Deviation
LAP - Laproscopic; also Laparotomy
LAR - Low Anterior Resection
LBBB - Left Bundle Branch Block
LBO - Large Bowel Obstruction
LBP - Low Back Pain
LCL - Lateral Collateral Ligament
LCX - Left Circumflex (coronary artery)
L&D - Labor and Delivery
LDH - Lactate Dehydrogenase
LDL - Low Density Lipoprotein
LE - Lower Extremity (usually preceded by R or L); Leukocyte Esterase
LENIS - Lower Extremity Non-Invasive Study
LFT - Liver Function Test
LH - Leutinizing Hormone; Left Handed; Light Headed
LHC - Left Heart Cath
LHRH - Leutinizing Hormone Releasing Hormone
LIMA - Left Internal Mammary Artery
LLE- Left Lower Extremity
LLL - Left Lower Lobe; Left Lower Lid
LLQ - Left Lower Quadrant
LM - Left Main Coronary Artery
LMA - Laryngeal Mask Airway
LMD - Local Medical Doctor
LMN - Lower Motor Neuron
LMP - Last Menstrual Period
LN - Lymph Node also Liquid Nitrogen
LND - Lymph Node Dissection
LOA - Lysis Of Adhesions
LOC - Loss Of Consciousness
LP - Lumbar Puncture
LPN - Licensed Practical Nurse
LR - Lactated Ringers
LS - Lumbro-Sacral
LT - Light Touch
LUE - Left Upper Extremity
LUL - Left Upper Lobe; also Left Upper Lid
LUTS - Lower Urinary Tract Symptoms
LUQ - Left Upper Quadrant
LV FXN - Left Ventricular Function
LVAD - Left Ventricular Assist Device
LVEDP - Left Ventricular End Diastolic Pressure
LVH - Left Ventricular Hypertrophy
LVN - Licensed Vocational Nurse
LMWH - Low Molecular Weight Heparin
LYTES- Electrolytes

MAC - Monitored Anesthesia Care
MCL - Medial Collateral Ligament
MCP - Metacarpal-Phalangeal
MCV - Mean Corpuscular Volume
MDRTB - Multi-Drug Resistant Tuberculosis
MEDS - Medicines
MFM - Maternal-Fetal Medicine
MI - Myocardial Infarction
MICU - Medical Intensive Care Unit
MIDCAB - Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass
MM - Multiple Myeloma
M&M - Morbidity and Mortality
MMP - Multiple Medical Problems
MMR - Measels, Mumps and Rubella vaccine
MOM - Milk Of Magnesia
MR - Mitral Regurgitation
MRCP - Magnetic Resonance Cholangio Pancreatography
MRI - Magnetic Resonance Imaging
MRSA - Methicillin Resistant Staph Aureus
MS - Mental Status; also Mitral Stenosis, Multiple Sclerosis and Morphine Sulfate
MSSA - Methicillin Sensitive Staph Aureus
MTP - Metatarsal-Phalangeal
MVP - Mitral Valve Prolapse
MVR - Mitral Valve Replacement

N - Nausea
NA - Not Available; also Sodium
NAD - No Apparent Distress; No Acute Disease
NABS - Normal Active Bowel Sounds
NCAT - Normocephalic Atraumatic
NCS - Nerve Conduction Study
NEB - Nebulizer
NGT - Naso-Gastric Tube
NGU - Non-Gonococcal Urethritis
NH - Nursing Home
NHL - Non-Hodgkin's Lymphoma
NICU - Neonatal Intensive Care Unit
NIDDM - Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus
NIF - Negative Inspiratory Force
NKDA - No Known Drug Allergies
NMS - Neuroleptic Malignant Syndrome
NOS - Not Otherwise Specified
NP - Nurse Practitioner
NPO - Nothing By Mouth
NS - Normal Saline
NSBGP - Non-Specific Bowel Gas Pattern
NSCLCA - Non-Small Cell Lung Cancer
NSR - Normal Sinus Rhythm
NT - Non-Tender
NTD - Nothing To Do
NUCS - Nuclear Medicine
NYHA - New York Heart Association

OA - Osteoarthritis
OB - Occult Blood (followed by '+' or '-')
OCD - Obsessive Compulsive Disorder
OCP - Oral Contraceptive Pill
OD - Right Eye
OE - Otitis Externa
OLT - Orthotopic Liver Transplant
OM - Otitis Media
ON - Optic Nerve; Over Night
OOB - Out Of Bed
OP - Opening Pressure
O/P - Oropharynx
O&P - Ovum and Parasistes
ORIF - Open Reduction with Internal Fixation
ORL - Oto-Rhino Laryngology
OS - Left Eye
OSA - Obstructive Sleep Apnea
OT - Occupational Therapy
OTC - Over The Counter
OTD - Out The Door
OU - Both Eyes
O/W - Otherwise

P - Pulse
P - Pending
P - After
PA - Posterior-Anterior; also Physician's Assistant
PACU - Post Anesthesia Care Unit
PAD - Peripheral Arterial Disease
PALS - Pediatric Advanced Life Support
PBC - Primary Billiary Cirrhosis
PC - After Meals
PCA - Patient Controled Analgesia
PCI - Percutaneous Coronary Intervention
PCKD - Polycystic Kidney Disease
PCL - Posterior Cruciate Ligament
PCM - Pacemaker
PCOD - Poly-Cystic Ovarian Disease
PCP - Primary Care Physician; also Pneumocystis Pneumonia
PCR - Polymerase Chain Reaction
PCWP - Pulmonary Capillary Wedge Pressure
PD - Parkinson's Disease; also Personality Disorder and Peritoneal Dialysis
PDA - Patent Ductus Arteriosus
PE - Physical Exam; also Pulmonary Embolism
PEG - Percutaneous Endoscopic Gastrostomy
PERRL - Pupils Equal, Round, Reactive to Light
PET - Positron Emission Tomography
PF - Peak Flow; also Plantar Flexion
PFO - Patent Foramen Ovale
PFTs - Pulmonary Function Tests
PH - Pin Hole
PICC - Peripherally Inserted Central Catheter
PICU - Pediatric Intensive Care Unit
PID - Pelvic Inflammatory Disease
PIH - Pregnancy Induced Hypertension
PIP - Proximal Inter-Phalangeal
PLT - Platelets
PMD - Primary Medical Doctor
PMH - Past Medical History
PMI - Point of Maximum Impulse
PMN - Polymorphonuclear Leukocytes
PMRS - Physical Medicine and Rehabilitation Service
PN - Progress Note
PNA - Pneumonia
PNBX - Prostate Needle Biopsy
PND - Paroxysmal Nocturnal Dyspnea also Post Nasal Drip
PNS - Peripheral Nervous System
PO - By Mouth
POP - Popliteal
PP - Pin Prick
PPD - Purified Protein Derivative
PPH - Primary Pulmonary Hypertension
PPI - Proton Pump Inhibitor
PPN - Peripheral Parenteral Nutrition
PPTL- Post Partum Tubal Ligation
PR - Per Rectum
PRBCs - Packed Red Blood Cells
PRN - Refers to treatments which patient can receive on an "as needed" basis
PSA - Prostate Specific Antigen
PSC - Primary Sclerosing Cholangitis
PSH - Past Surgical History
PT - Physical Therapy; Posterior Tibial; Prothrombin Time; Patient
PTA - Prior To Admission; Peritonsilar Abscess
PTCA - Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty
P-Thal - Persantine Thallium
PTSD - Post-Traumatic Stress Disorder
PTT - Partial Thromboplastin Time
PTX - Pneumothorax
PUD - Peptic Ulcer Disease
PV - Polycythemia Vera; Portal Vein
P VAX - Pneumococcal Vaccination
PVC - Premature Ventricular Contraction
PVD - Peripheral Vascular Disease; Posterior Vitreous Detachment
PVR - Post Void Residual

Q - Every (refers to a time interval...eg. if followed by 6, means "Every 6 Hours"; if followed by AM, D, W, or M =s "Every Morning Day, Week, or Month" respectively)
QHS - Every Night
QID - Four times per day
QNS - Quantity Not Sufficient
QOD - Every Other Day

R - Right
RA - Right Atrium
RAD - Right Axis Deviation; also Reactive Airways Disease
R/B - Referred By; Relieved By
RBBB - Right Bundle Branch Block
RBC - Red Blood Cell
RCA - Right Coronary Artery
RCC - Renal Cell Cancer
RCT - Randomized Controled Trial; Rotator Cuff Tear
RD - Retinal Detachment; also Registered Dietician
RDI - Respiratory Disturbance Index
RF - Rheumatoid Factor; also Risk Factor
RFA - Radio Frequency Ablation; Right Femoral Artery
RHC - RIght Heart Cath
RHD - Rheumatic Heart Disease
Rheum - Rheumatology
R/I - Rule In
RIG - Rabies Immunoglobulin
RIMA - Right Internal Mammary Artery
RLE - Right Lower Extremity
RLL - Right Lower Lobe; also Right Lower Lid
RLQ - Right Lower Quadrant
RML - Right Middle Lobe
RNEF - Radionuclide Ejection Fraction
R/O - Rule Out
ROM - Range Of Motion
ROMI - Rule Out Myocardial Infarction
ROS - Review Of Systems
RPGN - Rapidly Progressive Glomerulonephritis
RPLND - Retroperitoneal Lymph Node Dissection
RPR - Rapid Plasma Reagin
RR - Respiratory Rate
RRP - Radical Retropubic Prostatectomy
RRR - Regular Rate and Rhythm
RSD - Reflex Sympathetic Dystrophy
RSV - Respiratory Syncytial Virus
RT - Respiratory Therapy
RTC - Return To Clinic
RUE - Right Upper Extremity
RUG - Retrograde Urethrogram
RUL - Right Upper Lobe; Right Upper Lid
RUQ - Right Upper Quadrant
RV - Right Ventricle; Residual Volume
RVAD - Right Ventricular Assist Device
RVG - Right Ventriculogram
RVR- Rapid Ventricular Response
RX - Treatment

_
S - Without
2/2 - Secondary To
SA - Sino-Atrial; Staph Aureus
SAAG - Serum Ascites Albumin Gradient
SAB - Spontaneous Abortion
SAH - Sub-Arachnoid Hemorrhage
SBE - Subacute Bacterial Endocarditis
SBO - Small Bowel Obstruction
SBP - Spontaneous Bacterial Peritonitis; Systolic Blood Pressure
SC - Subcutaneous
SCCA - Squamous Cell Cancer
SCL - Soft Contact Lens
SCLCA - Small Cell Lung Cancer
SEM - Systolic Ejection Murmur (with reference to cardiac exam)
SFA - Superficial Femoral Artery
SFV - Superficial Femoral Vein
SI - Suicidal Ideation
SIADH - Syndrome of Inappropriate Anti-Diuretic Hormone secretion
SICU - Surgical Intensive Care Unit
SIDS - Sudden Infant Death Syndrome
SIRS - Systemic Inflammatory Response Syndrome
SK - Seborrheic Keratosis; also Streptokinase
SL - Sublingual
SLE - Systemic Lupus Erythematosus; also Slit Lamp Exam
SLR - Straight Leg Raise
SNF - Skilled Nursing Facility
S/P - Status Post; also Supra Pubic
SPEP - Serum Protein Electro-Pheresis
SPF - Sun Protection Formula
SQ - Subcutaneous
SSI - Sliding Scale Insulin Also called ISS
SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
STAT - Immediately
STD - Sexually Transmitted Disease
STS - Soft Tissue Swelling
STX - Stricture
SVC - Superior Vena Cava
SVG - Saphenous Vein Graft
SW - Social Work; Stab Wound
SX - Symptoms
SZR - Seizure

T - Temperature
T&A - Tonsillectomy and Adenoidectomy
TAA - Thoracic Aortic Aneurysm
TAB - Threatened Abortion; also Therapeutic Abortion
TAH - Total Abdominal Hysterectomy
TB - Tuberculosis; Total Bilirubin
T&C - Type and Cross
TCA - Tricyclic Antidepressant
TC - Current Temperature
TCC - Transitional Cell Cancer
TD - Tetanus and Diptheria Vaccination; Tardive Dyskinesia
TDWBAT - Touch Down Weight Bearing As Tolerated
TEE Trans-Esophageal Echocardiogram
TFs - Tube Feeds
TG - Triglycerides
THA - Total Hip Arthroplasty
THR - Total Hip Replacement
TIA - Transient Ischemic Attack
TIBC - Total Iron Binding Capacity
TID - Three times per day
TIPS - Transvenous Intrahepatic Porto-Systemic Shunt
TKA - Total Knee Arthroplasty
TKR - Total Knee Replacement
TLC - Triple Lumen Catheter; Total Lung Capacity
TM - Tympanic Membrane; Maximum Temperature
TMJ - Temporo-Mandibular Joint
TMN - Tumor Metastases Nodes (universal tumor staging system)
TNF - Tumor Necrosis Factor
TOA - Tubo-Ovarian Abscess
TOX - Toxicology
TOXO - Toxoplasmosis
TP - Total Protein
TPA - Tissue Plasminogen Activator
TPN - Total Parenteral Nutrition
TR - Tricuspid Regurgitation
TRUS - Transrectal Ultrasound
T&S - Type and Screen
TSH - Thyroid Stimulating Hormone
TTE - Trans-Thoracic Echocardiogram
TTP - Tender To Palpation; Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
TURBT - Transurethral Resection Bladder Tumor
TURP - Transurethral Prostatectomy
TV - Tidal Volume
TVC - True Vocal Cord
TX - Transfusion; Treatment

UA - Urine Analysis; also Uric Acid
UC - Ulcerative Colitis
UCC - Urgent Care Center
UCX - Urine Culture
UDS - Urodynamic Study, Urine Drug Screen
UE - Upper Extremity (usually preceded by R or L)
UF - Ultra Filtration, University of Florida
UFH - Unfractionated Heparin
UMBO - Umbillical
UMN - Upper Motor Neuron
UNSA - Unstable Angina
UO - Urine Output
UPEP - Urine Protein Electro-Pheresis
UPPP - Uvulopalatopharyngeoplasty
URI - Upper Respiratory tract Infection
US - Ultrasound
UTD - Up To Date
UTI - Urinary Tract Infection
UV - Ultraviolet

V - Vomiting
VA - Visual Acuity
VATS - Video Assisted Thoracoscopic Surgery
VAX - Vaccine
VBAC - Vaginal Birth After Cesearean Section
VBG - Venous Blood Gas
VC - Vital Capacity; Vocal Cord
VCUG - Voiding Cysto-Urethrogram
VF - Ventricular Fibrillation
VIP - Vasoactive Intestinal Peptide
VP - Ventriculo-Peritoneal
V&P - Vagotomy and Pyloroplasty
VS - Vital Signs
VSD - Ventricular Septal Defect
VSS - Vital Signs Stable
VT - Ventricular Tachycardia
VWF - Von Willebrand Factor

WBAT - Weight Bearing As Tolerated
WBC - White Blood Cells
WDWN - Well Developed, Well Nourished
WNL - Within Normal Limits
W/O - Without
W/U - Work-Up

X - Except
XLR - Crossed Leg Raise
XRT - Radiation Therapy

ZE - Zollinger Ellison

dr.msh's picture
dr.msh
بعد التخرج


تسلم دكتور dr.msh

Quote:
IP - Inter-Phalangeal

فكرتاIP Adress مزحة خفيفة ^.^

بس فعلاً هالاختصارات ممتازة

The Crash's picture
The Crash
طالب دراسات عليا


مشكور أخي على هالمجهود الرائع

The Storm's picture
The Storm
السنة السادسة


ay walla ya36eekno el 3afyaVery Happy

q8doc's picture
q8doc
السنة الثالثة


Eye-wink

X-man
السنة الرابعة


شكراً كتير الك حكيم.... عمبتقدمولنا المعلومة على طبق من دهب ..مشكورين بجد..

seema's picture
seema
السنة السادسة


شكراً كتيييير و يعطيكم ألف عافية Eye-wink

Dr.Osso's picture
Dr.Osso
السنة الثالثة


شكراً كتير ع كل شي عم تقدمولنا ياه والله يجزيكم الخير عناRolling Eyes

allo le monde's picture
allo le monde
بعد التخرج


شكرا!

BEECEE


مشكووووووووووووووووور والله يعطيك العافية

ابوحميد's picture
ابوحميد
السنة الخامسة
ابق على تواصل مع حكيم!
Google+