تصفح
دخول
تسجيل
نسيتها؟

حكم حكيم


حكم حكيم

أصدقائي الأعزاء:
أعلم أننا لم نزل في أول حياتنا ولكن أحس أن هذه السنوات التي مررنا بها تكفي لتجعلنا ذوي خبرة كافية فيها

الجميع يخطئ ولكن عندما نندم يوما على ما اقترفناه نضع قوانيننا الخاصة وهذه القوانين -كما أظن- هي حكم جميلة تستحق أن نستمع لها ونتعلم منها

يمكن للجميع أن يشارك بحكم يعرفها أو ربما ألفها هو
أتمنى منكم المشاركة جميعا وشكرا

((لئن شكرتم لأزيدنكم))

Ahmed Subeh's picture
by
المرحلة الثانوية


لا تستطيع أن تحتفظ بالسعادة إلا إذا تقاسمتها مع الآخرين

Light of sun's picture
Light of sun
السنة الرابعة

Ahmed Subeh wrote:
(مقتبس من قفا شاحنة)

Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud ونعم الاقتباسEye-wink Eye-wink Eye-wink

Light of sun's picture
Light of sun
السنة الرابعة


إذا صنعت معروفا فاستره و إذا صنع معك فنشره

azz's picture
azz
السنة السادسة


أعط سرك لخادمك يصبح سيدك

azz's picture
azz
السنة السادسة


الصبر سلاح العباقرة في معارك الإبداع

azz's picture
azz
السنة السادسة


علامة الحمق ضياع الوقت وتأخير التوبة
واستعداء الناس وإفشاء الأسرار
(الدكتور عائض القرني من كتاب لا تحزن)

Ahmed Subeh's picture
Ahmed Subeh
المرحلة الثانوية


إذا ضاقت بك الدنيا فلا تقل يارب عندي هم كبير .... ولكن قل :

يا هم لي رب كبيــــــــــر

Light of sun's picture
Light of sun
السنة الرابعة


إذا لم تكن تعلم أين تذهب ، فكل الطرق تؤدى إلى هناك

If you don't have an objective in life, any cause could be one
Si tu n'as pas un but dans la vie, tout peut servir comme un but.
** ** ** **

يوجد دائماً من هو أشقى منك ، فابتسم

There is always one who suffers more than you do, so you should be optimistic
Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi , donc soit optimiste
** ** ** **

يظل الرجل طفلاً حتى تموت أمه ، فإذا ماتت شاخ فجأة

A man will continue acting like a child until his mother's death, then he will age in a sudden
L'homme continue agir comme un enfant jusqu'à la mort de sa mère,
à ce moment là, il vieillira d'un seul coup
** ** ** **

عندما تحب عدوك يحس بتفاهته

When you love your enemy is when he feels of his emptiness
C'est quand tu aimes ton enemi, c'est là quand il sent qu'il vaut rien
** ** ** **

إذا طعنت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة

If you have been betrayed from behind the scene,
then you should be proud because you are the only one who is in front
Si quelqu'un t'as trahi sans ta connaisance, mais parce qu'il est jalous que tu es en avant.
** ** ** **

الكلام اللين يغلب الحق البين

The soft words are more powerful than the naked truth
Les mots doux sont beaucoup plus puissants de la vérité nue
** ** ** **

كلنا كالقمر .. له جانب مظلم

We are all like the bright moon, we still have our darker side
On est tous comme la lune, nous avons en nous ce c?té sembre
** ** ** **

لا تتحدى إنساناً ليس لديه ما يخسره

Don't challenge someone whao has nothing to loose
Ne lance pas un défi à quelqu'un qui n'a rien à perrdre
** ** ** **

العين التي لا تبكي لا تبصر في الواقع شيئاً

The eye which doesn't know the meaning of tears, it doesn't know anything opf value
L'oeil qui ne connait pas des larmes, elle ne connait rien de valeurs.
** ** ** **

المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز

Si le vaincu continu à garder son sourire il force le vainceur de perdre la jouissance du victoire
If the loser keeps his smile the winner will loose the thrill of victory.
** ** ** **

لا خير في يمنى بغير يسار

No benefit of a right without a left.
Aucun profit d'une droite sans la gauche
** ** ** **

الجزع عند المصيبة، مصيبة أخرى

The panic from a catastrophe is anothercatasrtophe
La panic dans un cas catastrophique un une catastrophe
** ** ** **

الابتسامة كلمة معروفه من غير حروف

The smile is a famous word without letters
Le sourire est un mot sans caractères
** ** ** **

اعمل على أن يحبك الناس عندما تغادر منصبك، كما يحبونك عندما تتسلمه

Be cheerful when gettin-out as when you coming-in
Soit acceuillant à ton départ comme à ton arrivé
** ** ** **

لا تطعن في ذوق زوجتك، فقد اختارتك أولا

Don't be critic to yor wife's taste, she is the one who selected you at the first place.
Ne soit pas criticant du go?t de ta femme, rappele-toi qu'elle ta choisie au premier lieu
** ** ** **

لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك ولكنك تستطيع أن تمنعها من أن تعشش في راسك

You can't chase worries flying over your head but you can do preventing them from nesting in your head
Tu ne peux pas empêcher les craintes de voler en sessus de votre tête mais tu peux les empêcher de faire un nid dans ta tête
** ** ** **

تصادق مع الذئاب .... على أن يكون فأسك مستعداً

Dive with the shark but bewarre not to be swallowed
Nage avec les requins mais fais attention de ne pas être avaler
** ** ** **

ذوو النفوس الدنيئة يجدون اللذة في التفتيش عن أخطاء العظماء

The demeanour will be thrilled in finding out a mistake of his great rival
** ** ** **

إنك تخطو نحو الشيخوخة يوماً مقابل كل دقيقة من الغضب

Every minute of anger will get you one more year older.
Chaque minute de colère vous rend un an plus vieux
** ** ** **
end and don't

إن بعض القول فن ... فاجعل الإصغاء فناً

Elocution is an art so let listening be a similar art
La diction est une art Il faut donc considerer l'écoute comme une art semblable
** ** ** **

الذي يولد وهو يزحف ، لا يستطيع أن يطير

The impossible can never decome possible
L'impossible est impossible
** ** ** **

اللسان الطويل دلالة على اليد القصيرة

The gift of gab is a proof of jealousy
La langue pendue est une preuve de la jalousie.
** ** ** **

نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه

We have nostalgia for the past because it is gone. If it comes back we would hate it.
Nous avons la nostalgie pour le passé parce que nous l'avons quitté, mais si il retournera nous allons le détester.
** ** ** **

من علت همته طال همه

The one whose ambition is great so his worries
Celui qui as beaucoup d'ambition il a beaucoup de souci
** ** ** **

من العظماء من يشعر المرء فى حضرته أنه صغير ولكن العظيم بحق هو من يشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء

People feel small in the presence of some of the great personality, , yet the greatest is the one who let all around him feel great as well
Des gens qui sentent tout petit devant une grande personalité, cependant une personne est digne d'être appeler grand est celui qui laisse chaque personne de son entourage sentir important
** ** ** **

من يطارد عصفورين يفقدهما معاً

Celui qui chasse deux oiseaux en même temps il les perd tous les deux
Chase two birds at the same time and you will loose both.
** ** ** **

المرأة هي نصف المجتمع ، وهي التي تلد و تربي النصف الآخر

The woman is half the society and the one who educates the other half
La femme est la moitié de la société et c'est elle qui élève l'autre moitié
** ** ** **

لكل كلمة أذن، ولعل أذنك ليست لكلماتي، فلا تتهمني بالغموض

For every word their is a listener and probably my words don't suit your ears. So please don't accuse me of being ambiguous
Pour chaque mot en trouvera un écouteur et probablement mes mots ne te coviennent pas. Donc s'il te plait ne m'accuse pas d'être un ambigu
** ** ** **

كلما ارتفع الإنسان تكاثفت حوله الغيوم والمحن

As more higher up one rises to as more clouds and problems will surround him.
Plus que la personne s'élevera plus que ses problèmes s'accroîtera
** ** ** **

لا تجادل الأحمق ، فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما

Don't argue with an ignorant for it will be hard for people to differentiate between you
Ne pas discuter avec un ignorant, le monde seront mélés entre vous
** ** ** **

الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل

The failure in planning will lead in planning to failure
L'échec en planification mènera en planification vers l'échec
** ** ** **

قد يجد الجبان 36 حلاً لمشكلته ولكن لا يعجبه سوى حل واحد منها وهو .. الفرار

The coward will find 36 solutions to his problem but the one will like most is fleeing
Le lâche trouvera 36 solutions pour son problème mais le plus qu'il préférera c'est de fuire
** ** ** **

شق طريقك بابتسامتك خير لك من أن تشقها بسيفك

Better set your path with a smile than with a sword
Mieux creuser ton chemin avec un souris que le creuser avec une épée
** ** ** **

من أطاع الواشي ضيَع الصديق

If you listen to the telltale you will lose the friend
Si tu écoutes le rapporteur tu perds l'ami
** ** ** **

أن تكون فرداً في جماعة الأسود خير لك من أن تكون قائداً للنعام

Better being a cub in the family of Lions than being a king of the ostriches
Mieux d'être un lionceau dans une famille des lions qu'un roi des autruches

SILENT ASSASSIN's picture
SILENT ASSASSIN
السنة الأولى


أمران لا تسأل عنهما شخصا فقد قلبه
ماذا يحب ومم يخاف

Ahmed Subeh's picture
Ahmed Subeh
المرحلة الثانوية


رأيت الدهر مختلفا يدور
فلا حزن يدوم ولا سرور
وقد بنت الملوك به قصورا
فلم تبق الملوك ولا القصور

Ahmed Subeh's picture
Ahmed Subeh
المرحلة الثانوية


إن أخاك الحق من كان معك
ومن يضر نفسه لينفعك
ومن إذا ريب الزمان صدعك
شتت فيك شمله وجمعك

Ahmed Subeh's picture
Ahmed Subeh
المرحلة الثانوية


السيف أصدق إنباء من الكتب........في حده الحد بين الجد واللعب

The Tiger's picture
The Tiger
السنة الثالثة


المركز الثاني هو للفاشل الأول

Ahmed Subeh's picture
Ahmed Subeh
المرحلة الثانوية


لك شو هل الحكم الحلوة ياأبو حميد
ما خاطر على بالي أي حكمة هلأ........soooooooooooooooorry

dr_cool's picture
dr_cool
السنة الأولى


احذر من المجهول:
سيأتي ذلك اليوم الذي تتلقى فيه الطعنة من أعز أصدقائك

الجـــــــــــوكر
السنة الرابعة

dr_cool wrote:
لك شو هل الحكم الحلوة ياأبو حميد
ما خاطر على بالي أي حكمة هلأ........soooooooooooooooorry
Dr-D.A12's picture
Dr-D.A12
السنة السادسة


قال شاعر
يرى الأحباب ضنك العيش وسعا
ولا يسع الحبيبين الفضاء

Ahmed Subeh's picture
Ahmed Subeh
المرحلة الثانوية


عفوا بس
يرى الأحباب ضنك العيش وسعا
ولا يسع البغيضين الفضاء
آسف
بس بكرة في بلوة تشريح

Ahmed Subeh's picture
Ahmed Subeh
المرحلة الثانوية


لا تيأس...فالمستقبل أمامك

Dr-D.A12's picture
Dr-D.A12
السنة السادسة


لا تنظر إلى الزمن الذي حدثت فيه الأخطاء بل إنظر إلى الأخطاء التي حدثت في الزمن

Dr-D.A12's picture
Dr-D.A12
السنة السادسة


سبحان مستخرج الدعاء بالإبتلاء...

Dr-D.A12's picture
Dr-D.A12
السنة السادسة


إننا أحيانا"قد نعتاد الحزن حتى يصبح جزءاً منا ونصير جزءاً منه..
وفي بعض الأحيان تعتاد عين الإنسان على بعض الألوان ويفقد القدرة على أن يرى غيرها ..
ولو أنه حاول أن يرى ما حوله لاكتشف أن اللون الأسود جميل .. ولكن الأبيض أجمل منه وأن لون السماء الرمادي يحرك المشاعروالخيال ولكن لون السماء أصفى في زرقته .. Exclamation Exclamation Exclamation

Dr-D.A12's picture
Dr-D.A12
السنة السادسة


كن مع الله في الفرجة = يكن معك في الضيق

Dr-D.A12's picture
Dr-D.A12
السنة السادسة

Ahmed Subeh wrote:

بس بكرة في بلوة تشريح

بلوة!!!!!!!!قول كارثة ومصيبة
يلا الله يجعلها أكبر المصايبEye-wink
حكمة اليوم :
ادرس جيدا للتشريح ولا تضيع الوقت

انشالله بالتوفيق للجميع والله يكون معنا

Light of sun's picture
Light of sun
السنة الرابعة


الحرية هي أن تكون على خطأ.... لا أن تصنع الخطأ....

Dr-D.A12's picture
Dr-D.A12
السنة السادسة


" قد أختلف معك في الرأي, لكني على استعداد أن أدفع حياتي ثمناً لحقك في الدفاع عن رأيك "

Dr-D.A12's picture
Dr-D.A12
السنة السادسة


بس بكرة في بلوة تشريح

بلوة!!!!!!!!قول كارثة ومصيبة
يلا الله يجعلها أكبر المصايبEye-wink
حكمة اليوم :
ادرس جيدا للتشريح ولا تضيع الوقت

انشالله بالتوفيق للجميع والله يكون معنا

معك حق ............هي أحلى حكمة سمعتها........بس النت كتييييييييييير بيلهي
خصوصي للي جداد.......ولا شو رأيك؟؟؟؟؟؟؟؟

Dr-D.A12's picture
Dr-D.A12
السنة السادسة

Quote:
ادرس جيدا للتشريح ولا تضيع الوقت

SmileyCentral.com
فعلا ...... النت بيلهي كتيييييييييييير.....

الجـــــــــــوكر
السنة الرابعة


إذا لم تعلم أين تذهب، فكل الطرق تفي بالغرض.Eye-wink

Dr-D.A12's picture
Dr-D.A12
السنة السادسة


الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها بل اجمعها و ابن بها سلماً نحو النجاح.

Dr-D.A12's picture
Dr-D.A12
السنة السادسة
ابق على تواصل مع حكيم!
Google+