تصفح
دخول
تسجيل
نسيتها؟

اختر الفيروس المناسب للمرض الذي يسببه


اختر الفيروس المناسب للمرض الذي يسببه

المعلومة

Match the appropriate virus from the following list with the statement to which it most closely corresponds.
Each virus can match one, more than one, or
none of the statements.

A. Influenza virus

B. California encephalitis virus

C. Mumps virus

D. Parainfluenza virus

E. Hantavirus

F. Measles virus

G. Rabies virus

H. Respiratory syncytial virus


Negri bodies

Pulmonary syndrome with high mortality

Acute bronchiolitis in infants

Encephalitis that is invariably fatal

المرجع

LWW

dR-bEe's picture
by
طبيب مقيم

Negri body with:g

pulmonary syndrome with high mortality:D,h

acute broncholitis in infants:d

Encephalitis that is invariably fatal:F. Measles virus

mbs2380's picture
mbs2380
بعد التخرج


Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes

mbs2380's picture
mbs2380
بعد التخرج

Quote:
pulmonary syndrome with high mortality:D,h

e

Quote:
acute broncholitis in infants:d

H

Quote:
Encephalitis that is invariably fatal:F. Measles virus

G

dR-bEe's picture
dR-bEe
طبيب مقيم


انا من زمان قريتهم وما عرفت جاوب, بس هلأ وضحوا شكرا جزيلا ...

qusei
ابق على تواصل مع حكيم!
Google+