تصفح
دخول
تسجيل
نسيتها؟

متلازمة ميغ Meig’s Syndrome


متلازمة ميغ Meig’s Syndrome

المعلومة

Meig’s Syndrome: a Triad of ovarian fibroma + ascites + hydrothorax
– associated with fibroma of ovaries

متلازمة ميغ : ورم ليفي مبيضي + حبن + استسقاء الصدر

المرجع

BRS Pathology-3rd edition- P297

dr.msh's picture
by
بعد التخرج

Quote:
associated with fibroma of ovaries

sometimes assoicated with thecoma ( plump spindle cells with lipid droplets )

do u know why it the hydrothorax usually arises on the right side lung ?
am not sure but i read once that its anatomically related to diaphragmatic pours more in the right side than left side so fluid leaks more to the right side than left

anyway
another interesting thing in ovarian tumors is struma ovarii : a teratoma of thyroid tissue that can lead sometimes to hyperthyroidism if its functional

امرأة لا تتكرر's picture
امرأة لا تتكرر
السنة الخامسة


انصباب الجنب بالأورام عادة بيكون نتعي صح

بس بميغز بيكون نتحي

ماني متأكدة إمكن العكس

الطبيبة العجيبة's picture
الطبيبة العجيبة
السنة الخامسة


بمتلازمة ميغز بيكون الانصباب نتعي transudate

miss lonely and loyal's picture
miss lonely and...
السنة السادسة
ابق على تواصل مع حكيم!
Google+