تصفح
دخول
تسجيل
نسيتها؟

non-painful circumoral rash


non-painful circumoral rash


حالة سريرية

الوصف الكامل Background
Alina is a 12 year-old HIV-infected girl complaining of a non-painful circumoral rash as seen in the picture below. She has had the rash for several weeks, despite treatment with acyclovir.

What is your diagnosis?

Dr.Syrian's picture
by
طبيب مقيم


Question
Sad

Dr.Syrian's picture
Dr.Syrian
طبيب مقيم


25 قراءة، وما حدا عرفان.

HSV1 بالعادة بيساوي هيك، بس لازم يروح مع الأسيكلوفير، شو غيره؟

DAM's picture
DAM


Angular cheilitis is caused by herpes simplex virus

Dr.Syrian's picture
Dr.Syrian
طبيب مقيم
ابق على تواصل مع حكيم!
Google+